Проповіді

Таланты

Дата проповіді: 
2021-01-30
Відео
Вбудована мініатюра для Таланты
Христос наделил церковь разнообразными талантами, чтобы она могла открыть принципы Царства Небесного, Божественный характер и могла устоять в часы испытаний. Притча о талантах описывает Царство Небесное внутри нас, то, кем мы есть. Господин — это Христос, который ушел на Небо и оставил последователей продолжать Его дело. Таланты символизируют Его дары, то, что Он отдал все для нас, что мы куплены дорогой ценой — Его кровью, что Он дал нам Духа Святого, чтобы мы жили не для себя, а для Умершего и Воскресшего. Мы Его не только потому, что Он наш Творец, но и потому, что Он нас выкупил. Поэтому Он и требует отчет о наших талантах. Бог приобрел нашу волю, разум, душу и чувства. Нас опять привели к Отцу как сыновей. Мы получили настоящую постоянную свободу принимать правильные решения — свободно следовать за Христом. Если мы служим как рабы, руководимые страхом или обязанностью, то представляем Христа как жестокого господина. Слуг же праведности притягивает сила Его любви. Мы должны радоваться и быть послушны Искупителю от всего сердца за то, что стали свободны от ига греха. Служить по любви — это преимущество и истинная цель жизни. Жить, чтобы давать — это наш характер, наша работа. Нам необходимо полностью посвящать себя этому.

Об'явлення, частина 2. Єдність

Дата проповіді: 
2021-01-23
Відео
Вбудована мініатюра для Об'явлення, частина 2. Єдність
Якщо церква має єдність з Христом і віруючі єдині між собою, то цей дух буде передаватися всім тим, хто шукає Бога. До тих, хто заблукав, будуть звернені енергійні, теплі, натхненні, наповнені любов'ю заклики, які свідчать про роботу Христа в особистому житті віруючих. В центрі їхньої проповіді буде Христос. Людей буде приваблювати проста, логічна і чесна істина. Коли ревність охолоджується, тоді віруючі починають шукати простіші шляхи, поступово втрачають чистоту істини, а з нею і першу любов і єдність, і все більше відокремлюються від Бога, гублять смирення і безкорисливість, а молоді працівники, які заступили піонерів, намагаються пристосувати вчення, зробити його більш привабливим для невибагливого розуму. І це призводить до невір'я, втраті благочестя. Через перекручення істини багато людей, які могли покаятися і навернутися до Бога, залишаються без застереження.

Откровение, часть 1

Дата проповіді: 
2021-01-16
Відео
Вбудована мініатюра для Откровение, часть 1
Цель церкви — сотрудничать с Богом для спасения людей. Задача — нести Евангелие миру. Христиане должны быть пылкими. Неутомимо, ревностно, с энтузиазмом трудиться. С энтузиазмом означает радостно по убеждению, а не как просто чувство. Ревностность — основание в работе, чтобы она не была поверхностной. Церковь в Ефесе отличалась детской простотой и пылкостью. В сердцах верующих жил Христос и Его любовь. Самое большое их желание — приводить людей к Спасителю. Они были едины в мыслях, чувствах и действиях, так как каждый из них был объединен с Христом, с Его истиной, сотрудничал с Богом в Его деле. Их объединяла любовь ко Христу. Его любовь научила их любить друг друга. Христос был в центре всей их жизни и чем ближе они были к Нему, тем ближе были друг к другу.

9 січня 2021 г. Перетворений благодаттю. Частина 5

Дата проповіді: 
2021-01-09
Відео
Вбудована мініатюра для 9 січня 2021 г. Перетворений благодаттю. Частина 5
Запис суботнього семінару
Слухати аудіозапис проповіді: 

2 января 2021 г. Преображенный благодатью. Часть 4

Дата проповіді: 
2021-01-02
Відео
Вбудована мініатюра для 2 января 2021 г. Преображенный благодатью. Часть 4
Запись богослужения от 2 января 2021 г.

26 грудня 2020 р. Перетворений благодаттю. Частина 3

Дата проповіді: 
2020-12-26
Відео
Вбудована мініатюра для 26 грудня 2020 р. Перетворений благодаттю. Частина 3
Послух вимагає особи, яка веде. Для істинно віруючого — це Той, Хто стоїть на істині, повний сили, мудрості і любові. Слухняні ті, хто любить Бога. Тому вони виконують Його заповіді, їх воля і бажання на Його боці. І це приносить їм мир, щастя і радість. Святий Дух надихає на молитви і зміцнює віру. Молитва віри — це повна довіра Богу, бо тільки Він знає що краще для нас. А це дає мир, спокій і радість. Молитва, Його Слово, яке звернене безпосередньо до кожного з нас, роздумування над істинами Божими — ось способи для подолання гріхів і духовного зростання. Смиренний відгукується на заклик Господа, він там, де світло і Господь може говорити особисто з ним. А це допоможе позбутися власного «я» і мертвих справ (бажання за допомогою добрих вчинків бути праведним), щоб не втрачати великі можливості для справ, які Христос хоче нам дати. Якщо наші думки спрямовані на потреби інших і це нас радує і надихає, то ми на правильному шляху подолання проблем.

26 декабря 2020 г. Преображение благодатью. Часть 3

Дата проповіді: 
2020-12-26
Відео
Вбудована мініатюра для 26 декабря 2020 г. Преображение благодатью. Часть 3
Послушание требует личности, которая ведет. Для истинно верующего - это Тот, Кто стоит на истине, исполнен силы, мудрости и любви. Послушны те, кто любит Бога. Поэтому они исполняют Его заповеди, их воля и желания на Его стороне. И это приносит им мир счастье и радость. Святой Дух вдохновляет на молитвы и украпляет веру. Молитва веры - это полное доверие Богу, ибо только Он знает что лучше для нас. А это дает мир, покой и радость. Молитва, Его Слово, которое обращено непосредственно к каждому из нас, раздумывание над истинами Божьими - вот способы для преодоления грехов и духовного роста. Смиренный откликается на призыв Господа, он там, где свет и Господь может говорить лично с ним. А это поможет избавиться от собственного " я " и мертвых дел ( желание с помощью добрых поступков быть праведным ), чтобы не терять большие возможности для дел, которые  Христос хочет нам дать. Если наши мысли направлены на нужды других  и это нас радует и вдохновляет, то мы на правильном пути продоления проблем.

19 декабря 2020 р. Субботний семинар

Дата проповіді: 
2020-12-19
Відео
Вбудована мініатюра для 19 декабря 2020 р. Субботний семинар
Истинный христианин знает греховность своей природы, ее естественную склонность ко греху. Он не полагается на свою праведность, не доверяет ей. Он знает, что не может своей силой избавиться от грехов, поэтому полностью уповает на святость Христа. Постоянно, серьезно, с сокрушенным сердцем исповедует грехи, углубляя свое покаяние. И чем яснее видит чистоту Христа, тем больше Христос становится его опорой. Только самонадеянный человек может сказать: «Я чист, я свят», таким образом показывая, что у него нет Защитника. Нам нет нужды перечислять свои хорошие дела. Они записаны в памятной книге. Слово Божье и характер Иисуса — наше мерило и основание. Мы не должны противостоять воле Божьей. Послушание — это плод, который исходит от любви из нашего сердца. Оно бессознательно и изменяет наш характер.

12:00 (киев. время), 5 декабря 2020 р. Трансляция субботнего семинара

Дата проповіді: 
2020-12-05
Відео
Вбудована мініатюра для  12:00 (киев. время), 5 декабря 2020 р. Трансляция субботнего семинара
Трансляция субботнего семинара

Сторінки